Actievoorwaarden € 5,- cadeau op uw Prepaid Mastercard

Uitgeschreven door

Deze actie is uitgeschreven door International Card Services BV, Wisselwerking 32, 1112 XP te Diemen (hierna: ICS).

Hoe werkt deze actie

 1. De actie loopt van 1 januari t/m 31 januari 2019

 2. Deze actie geldt alleen voor aanvraag van een Prepaid Mastercard die door International Card Services BV (ICS) is goedgekeurd.

 3. De Prepaid Mastercard kost € 17,50 per jaar en indien u binnen een maand na uw aanvraag € 15,- stort op uw prepaid Card ontvangt u eenmalig € 5,- cadeautegoed. Het cadeautegoed wordt op uw Prepaid Mastercard gestort.

 4. U kunt slechts één keer gedurende de gehele actieperiode deelnemen aan deze actie.

Voorwaarden aanvraag

 1. Voor de aanvraag van een Prepaid Mastercard dient u minimaal 18 jaar oud te zijn en woonachtig in Nederland.

Overige actievoorwaarden en vragen

 1. Deze actie geldt niet:
  1. indien u reeds in het bezit bent, of in de afgelopen 24 maanden in het bezit bent geweest van een Prepaid Visa World Card en/of Prepaid Mastercard bent u uitgesloten van deelname aan deze actie;

  2. als u niet aan alle gestelde voorwaarden voldoet.

 2. International Card Services is gerechtigd deze actie te allen tijde te beëindigen of te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze actie kunt u zich richten tot International Card Services BV, Postbus 23225, 1100 DS te Diemen.