Actievoorwaarden € 5,- cadeau op uw Prepaid Mastercard

Uitgeschreven door

  1. Algemene voorwaarden Prepaid Mastercard

Hoe werkt deze actie

  1. Deze actie geldt alleen voor aanvraag van een Prepaid Mastercard die door International Card Services BV (ICS) is goedgekeurd.
  2. De Prepaid Mastercard is € 17,50 per jaar en zodra u binnen een maand na uw aanvraag € 15,- stort op uw prepaid Card ontvangt u eenmalig € 5,- cadeau. Dit bedrag wordt op uw Prepaid Mastercard gestort.
  3. U kunt slechts één keer gedurende de gehele actieperiode deelnemen aan deze actie.
  4. International Card Services is gerechtigd deze actie te allen tijde te beëindigen of te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen.
  5. De actieperiode loopt van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018.

Voorwaarden aanvraag

  1. Voor aanvraag van een Prepaid Mastercard dient u minimaal 18 jaar oud en woonachtig te zijn in Nederland.

Vragen over de actie

  1. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze actie kunt u zich richten tot International Card Services BV, Postbus 23225, 1100 DS te Diemen.